18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:
Najtańszym sposobem finansowania dowolnych celów konsumpcyjnych bez konieczności ich dokumentowania jest kredyt hipoteczny.
 
Dla kogo:
O pożyczkę może ubiegać się każdy Klient indywidualny, posiadający zdolność kredytową i spełniający warunki określone przez Bank.

Kwota kredytu:
•    Minimalna kwota wynosi 30.000 zł;
•    Maksymalna kwota wynosi 300.000 zł.
Kwota nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty.


Oprocentowanie kredytu:
Wyciąg z tabeli oprocentowania
Wyciąg z taryfy opłat i prowizji


Zabezpieczenie:
Prawnym zabezpieczeniem spłaty jest:
•    hipoteka, ustanowiona na nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe (zamieszkałej albo przeznaczonej do zamieszkania)
•    cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia domu/ lokalu od ognia i innych żywiołów.
Hipoteka może być ustanowiona przez Kredytobiorcę lub osobę trzecią.
W przypadku gdy nieruchomość, na której ma być ustanowiona hipoteka stanowi współwłasność łączną do ustanowienia hipoteki potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.


Korzyści:
• wykorzystanie kredytu na dowolny cel,
•    okres spłaty do 15–stu lat,
•    spłata w ratach stałych lub malejących,
•    atrakcyjne oprocentowanie,
•    możliwość korzystnego ubezpieczenia pożyczki,
•    możliwość taniego ubezpieczenia nieruchomości,
•    indywidualne podejście do Klienta,
•    szybka decyzja kredytowa,
•    minimum formalności,
•    możliwość wcześniejszej spłaty, bez dodatkowych kosztów.


Wymagane dokumenty:
•   Wniosek kredytowy
•    Zaświadczenie o zatrudnieniu
•    Numer księgi wieczystej,
•    Wycena nieruchomości przy kwocie powyżej 50 000 zł,
•    Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu,
•    Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego

Przykładowa kalkulacja (RRSO*)
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,22 %  dla następujących założeń:
•    całkowita kwota kredytu: 83 000 PLN;
•    okres kredytowania: 160 miesięcy;
•    oprocentowanie kredytu: 7,93 % w skali roku, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości.
•    równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna: 842,36 PLN,
•    łączna liczba rat: 160,
•    całkowity koszt kredytu 57 399,58 PLN, w tym:
- suma odsetek w całym okresie kredytowania: 51 800,58 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1 660,00 PLN oraz prowizja nie kredytowana przygotowawcza; 0,1 % min. 100,00 PLN kwoty wnioskowanego kredytu wynosząca 100,00 PLN. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 PLN, koszty prowadzenia rachunku w całym okresie kredytowania 640,00 PLN, koszty stałego zlecenia w całym okresie kredytowania 240,00 PLN, koszty ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania 2 940,00 PLN.  


W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.
Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 140 399,58 PLN.Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .
Wyliczenia reprezentatywne dla uniwersalnego kredytu hipotecznego na 10 lipca 2017 r.                           

Drukuj