18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:
Najtańszym sposobem finansowania dowolnych celów konsumpcyjnych bez konieczności ich dokumentowania jest kredyt hipoteczny.
 

Dla kogo:
O pożyczkę może ubiegać się każdy Klient indywidualny, posiadający zdolność kredytową i spełniający warunki określone przez Bank.

Kwota kredytu:
•    Minimalna kwota wynosi 30.000 zł;
•    Maksymalna kwota wynosi 600.000 zł.
Kwota nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty.


Oprocentowanie kredytu:
Tabela oprocentowania

Taryfa opłat i prowizji


Zabezpieczenie:
Prawnym zabezpieczeniem spłaty jest:
•    hipoteka, ustanowiona na nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe (zamieszkałej albo przeznaczonej do zamieszkania)
•    cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia domu/ lokalu od ognia i innych żywiołów.
Korzyści:
• wykorzystanie kredytu na dowolny cel,
•    okres spłaty do 20–stu lat,
•    spłata w ratach stałych lub malejących,
•    atrakcyjne oprocentowanie,
•    możliwość korzystnego ubezpieczenia na życie kredytobiorcy,
•    możliwość taniego ubezpieczenia nieruchomości,
•    indywidualne podejście do Klienta,
•    szybka decyzja kredytowa,
•    minimum formalności,
•    możliwość wcześniejszej spłaty, bez dodatkowych kosztów.


Wymagane dokumenty:
•   Wniosek kredytowy
•    Zaświadczenie o zatrudnieniu
•    Numer księgi wieczystej,
•    Wycena nieruchomości przy kwocie powyżej 100 000 zł,
•    Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu,

Informacja o ryzykach
•    Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego
•    Informacja dla kredytobiorcy o ryzykach

Przykładowa kalkulacja (RRSO*)

RRSO wynosi 12,10 %  dla następujących założeń:
* całkowita kwota kredytu: 160 000,00 PLN;
* okres kredytowania : 141 miesięcy;
* oprocentowanie kredytu: 10,50 % w skali roku  wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M: 6,50 %  i aktualnej marży Banku w wysokości 4,0 p.p, łączna liczba rat: 141.
* Kredyt płatny w 140 równych miesięcznych  ratach kapitałowo-odsetkowych po 1.982,00 PLN i  ostatnia rata miesięczna  kapitałowo- odsetkowa wyrównująca 1.983,28 PLN.
* Całkowity koszt kredytu 129.011,28 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 119.463,28 PLN,
* prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3.200 PLN, prowizja nie kredytowana przygotowawcza 0,10 % (min. 100, 00 max 200,00 PLN ) kwoty wnioskowanego kredytu wynosząca 160 PLN.
* Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.
* Opłata za przeprowadzenie kontroli nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 75,00 PLN.  
* Koszty ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania 6.094,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.
* Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 289.011,28 PLN.
* Oprocentowanie kredytu jest zmienne i oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.
* Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 28 grudnia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Drukuj