18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:
Najtańszym sposobem finansowania dowolnych celów konsumpcyjnych bez konieczności ich dokumentowania jest kredyt hipoteczny.
 

Dla kogo:
O pożyczkę może ubiegać się każdy Klient indywidualny, posiadający zdolność kredytową i spełniający warunki określone przez Bank.

Kwota kredytu:
•    Minimalna kwota wynosi 30.000 zł;
•    Maksymalna kwota wynosi 300.000 zł.
Kwota nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty.


Oprocentowanie kredytu:
Tabela oprocentowania

Taryfa opłat i prowizji


Zabezpieczenie:
Prawnym zabezpieczeniem spłaty jest:
•    hipoteka, ustanowiona na nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe (zamieszkałej albo przeznaczonej do zamieszkania)
•    cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia domu/ lokalu od ognia i innych żywiołów.
Hipoteka może być ustanowiona przez Kredytobiorcę lub osobę trzecią.
W przypadku gdy nieruchomość, na której ma być ustanowiona hipoteka stanowi współwłasność łączną do ustanowienia hipoteki potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.


Korzyści:
• wykorzystanie kredytu na dowolny cel,
•    okres spłaty do 15–stu lat,
•    spłata w ratach stałych lub malejących,
•    atrakcyjne oprocentowanie,
•    możliwość korzystnego ubezpieczenia pożyczki,
•    możliwość taniego ubezpieczenia nieruchomości,
•    indywidualne podejście do Klienta,
•    szybka decyzja kredytowa,
•    minimum formalności,
•    możliwość wcześniejszej spłaty, bez dodatkowych kosztów.


Wymagane dokumenty:
•   Wniosek kredytowy
•    Zaświadczenie o zatrudnieniu
•    Numer księgi wieczystej,
•    Wycena nieruchomości przy kwocie powyżej 50 000 zł,
•    Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu,
•    Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego

Przykładowa kalkulacja (RRSO*)
RRSO wynosi: 7,58 % dla następujących założeń:

•  całkowita kwota kredytu: 100.000,00 PLN;

•  okres kredytowania: 180 miesięcy;

•   oprocentowanie kredytu: 6,79 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,59 %) i marży Banku w wysokości: 6,20 p.p.,

•  obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości.

•  Pierwsza rata kapitałowa miesięczna: 887,44 PLN, kolejne 178 rat kapitałowo-odsetkowych miesięcznych po 887,44   PLN, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa: 912,64 PLN,

•  łączna liczba rat kapitałowo - odsetkowych: 180 (w tym 0 m-cy karencji).

•  Całkowity koszt kredytu: 63.740,40 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 59.764,40 PLN,

•  prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2.000,00 PLN,

•  prowizja nie kredytowana przygotowawcza 0,10 % od kwoty wnioskowanego kredytu wynosząca: 100,00 PLN.

•  Podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 PLN,

•  kontrola nieruchomości bedącej przedmiotem zabezpieczenia kredytu przed jego przyznaniem (jednorazowo): 75,00 PLN,

•  koszty prowadzenia rachunku w całym okresie kredytowania: 810,00 PLN,

•  koszt obsługi karty debetowej wydanej do ROR: 540,00 PLN,

•  koszty stałego zlecenia w całym okresie kredytowania: 432,00 PLN.

•  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

•  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 163.740,40 PLN.

•  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.


W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.
Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 140 399,58 PLN.Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .
Wyliczenia reprezentatywne dla uniwersalnego kredytu hipotecznego na 10 lipca 2017 r.                           

Drukuj