18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:

To bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy o międzynarodowym zasięgu, oferowany prze BS Nowy Sącz , zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy młodym klientom naszego banku.

Karta Płatnicza Junior i Student daje niezależność finansową młodym ludziom, a także uczy zapoznania się z nowoczesnym system bankowym.

Dla kogo:

 • KARTA VISA CLASSIC JUNIOR dla młodzieży w wieku od 13-18 lat
 • KARTA VISA CLASSIC STUDENT dla młodzieży w wieku od 18 – 26 lat

Okres ważności:

 • Karta płatnicza VISA CLASSIC JUNIOR/STUDENT jest wydawana na okres 3-ch lat.
 • Okres ważności karty określony jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca podanego na jej awersie.
 • Niezłożenie przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty rezygnacji z używania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres.

Korzyści:

Karta VISA CLASSIC JUNIOR/STUDENT wyposażona jest w chip, co powoduje, że w porównaniu z dotychczas wydawaną kartą magnetyczną gwarantuje użytkownikowi zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji.

Karty VISA Classic Debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi dokonywanie transakcji w kraju i za granicą :

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA,
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
 • aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach,
 • awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą,
 • karta VISA CLASSIC DEBETOWA działa w systemie on-line, co oznacza, że bezpośrednio po dokonaniu transakcji mamy dostęp do aktualnego salda na rachunku,
 • wypłata gotówki w ramach usługi Cashback.

Jak otrzymać?

O kartę może ubiegać się każdy posiadacz konta ROR Junior i Student.

Sam sprawdź jakie to proste – przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z dostępu do pieniędzy przez 24h.

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o wydanie karty - pobierz
 • Wniosek o wydanie karty dodatkowej - pobierz
 • Klauzule informacyjne i klauzule zgód - pobierz
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej - pobierz
Drukuj