18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo

To rachunek skierowany do klientów indywidualnych chcących gromadzić waluty (USD, EUR, GBP) i przeprowadzać rozliczenia zagraniczne.

Rachunek wspólny może być prowadzony dla osób fizycznych o jednakowym statusie dewizowym.

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych nie związanych z działalnością gospodarczą.

Korzyści

  • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych w walutach wymienialnych
  • dodatkowe środki w postaci odsetek od pieniędzy zgromadzonych na rachunku
  • proste i wygodne przeprowadzanie rozliczeń zagranicznych
  • możliwość uzyskania miesięcznego zestawienia transakcji
  • informacja SMS o stanie rachunku i obrotach

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie może być prowadzony w następujących walutach wymienialnych:

  • dolary amerykańskie (USD) - z minimalnym wkładem 10,- USD
  • waluta EURO (EUR) - z minimalnym wkładem 10,- EUR
  • funty angielskie (GBP) - z minimalnym wkładem 5,- GBP

Oprocentowanie

Rachunek a`vista w walutach wymienialnych oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w stosunku rocznym, zgodną z aktualną tabelą oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach dopisywane są do kapitału w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Tabela oprocentowania produktów bankowych  dla klienta indywidualnego - pobierz

Jak otworzyć rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych?

To proste! Wystarczy tylko:

  • przyjść do najbliższej placówki Banku z dokumentem tożsamości
  • złożyć wniosek i podpisać umowę rachunku

Dokument dotyczący opłat ROR walutowy

W naszym Banku depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Drukuj