18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

eBankNet jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, który umożliwia całodobowy dostęp do rachunku z
zachowaniem komfortu użytkowania i bezpieczeństwa. Klient posiadający konto internetowe naszego Banku
Spółdzielczego ma możliwość swobodnego dysponowania zgromadzonymi środkami. Operacje bankowe mogą być
prowadzone z wykorzystaniem dowolnego komputera podłączonego do Sieci. Dostęp do konta jest zabezpieczony
procedurami uwierzytelniania, a wszelkie transakcje – wynikające z transmisji danych – są szyfrowane.


Korzyści
      • Stały dostęp do konta internetowego przez 24h na dobę
      • Intuicyjna obsługa i oszczędność czasu
      • Bezpłatne przelewy internetowe
      • Komfort zarządzania finansami bez konieczności wizyty osobistej
      • Bezpieczeństwo przeprowadzenia operacji
      • Możliwość doładowania telefonów komórkowych


W ramach systemu stosowanego przez nasz Bank Spółdzielczy Klient może uzyskać następujące informacje
dotyczące rachunku:
      • aktualne dane o saldzie i obrotach
      • informacje o wysokości wolnych środków
      • historię operacji
      • historię salda rachunku za wybrany okres
      • informacje o lokatach własnych (na wniosek Klienta)
      • informacje o zaciągniętych kredytach (na wniosek Klienta)
      • szczegóły wybranej operacji

Klient ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:


1. Przelewów do ZUS i US
      • ustanawianie definicji (szablonów) przelewów
      • przekazania przelewu do realizacji
      • wstrzymania przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank)
      • usunięcia przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank)
2. Przelewów zagranicznych
      • tworzenie definicji przelewów
      • przekierowanie przelewu do realizacji
      • uaktualnianie definicji przelewu zagranicznego
      • usuwanie definicji przelewu zagranicznego
3. Zleceń stałych
      • ustawienie zleceń stałych
      • uaktualnianie zlecenia stałego
      • usuwanie zlecenia stałego
4. Lokat
      • zakładanie lokat
      • zrywanie lokat

5. Haseł

      • zmiany hasła głównego
      • hasło w formie SMS lub aplikacji mobilnej

Polecamy uwadze opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Broszurę informacyjną opisującą aspekty bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Drukuj