18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Polecenie zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od ich kwoty i częstotliwości.

Inicjatorem rozliczeń w formie polecenia zapłaty będzie Państwa wierzyciel – to on zwróci się do Państwa z propozycją podpisania upoważnienia do obciążania Państwa rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z zobowiązań w umownych terminach zapłaty.

Aby korzystać z możliwości, jakie daje polecenie zapłaty można również samodzielnie złożyć dyspozycję  jego  realizacji i korzystać z udogodnień.

Dzięki Poleceniu zapłaty opłaty za telefon, telewizję kablową, energię, gaz, prenumeratę i inne automatycznie obciążają Twoje konto osobiste.

 

Korzyści

  • Oszczędność czasu - możesz zapomnieć o kolejkach w banku, czy na poczcie i ginących formularzach wpłat, czy błędach w przelewach, ponieważ to bank będzie wypełniał to za Ciebie
  • Gwarancja terminowego płacenia rachunków - raz ustanowione Polecenie zapłaty jest aktywne do momentu anulowania polecenia

 

Do Państwa obowiązków będzie należało jedynie zapewnienie na rachunku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań w terminach ich płatności.

Ta forma rozliczeń może być stosowana jedynie w obrocie krajowym.

Drukuj