18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Co można ubezpieczyć?

systemy fotowoltaiczne (do 150 kWp),
kolektory słoneczne (pow. do 30 m2),
popmy ciepła (do 300 kWt).

Od jakich ryzyk?

ochrona od wszystkich zdarzeń (poza wyłączonymi w OWU),
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta,
odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji,
ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu,
ubezpieczenie od niepogody,
ochrona na wypadek awarii instalacji

Folder odnawialne zrodla energii

Karta produktu Generali z myślą o odnawialnych źródłach enargii

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odnawialne żródła energii

Ustandaryzowany dokument - odnawialne źródła energii

Drukuj