18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Cechy kredytu:
•    Bez poręczycieli,
•    Kwota kredytu do 90.000,- zł
•    Okres kredytowania do 7 lat

 

Cel kredytu:
Wspieranie rozwiązań związanych z ochroną środowiska naturalnego.
•    zakup i montaż urządzeń ekologicznych w budynkach i lokalach mieszkalnych, tj.:
    •    instalacje fotowoltaiczne,
    •    pompy ciepła,
    •    kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, elektryczne, na paliwo stałe spełniające wymagania określone jako 5 klasa energetyczna) wraz z instalacją CO,
    •    przydomowe oczyszczalnie ścieków,
    •    rekuperacja (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła),
    •    klimatyzacja,
    •    domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
    •    budowa studni głębinowych,
    •    systemy deszczowe do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych,
    •    kolektory słoneczne,
•    zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
•    zakup samochodów i pojazdów elektrycznych,
•    realizację innych celów ekologicznych.

Przykładowa kalkulacja kosztów kredytu (RRSO)*:
•    Okres  kredytowania: 60 miesięcy,
•    Rodzaj oprocentowania: zmienne-  WIBOR 3M + 3,50 p.p.
•    Nominalna stopa procentowa w skali roku: 3,72 %
•    Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 3,99 %
•    Całkowita kwota kredytu: 40.000,- zł,
•    Całkowity koszt kredytu: 5.696,33 zł na który składają się: odsetki  3.912,33 zł,  koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy  1.584,- zł , prowizja 200,- zł
•    Całkowita kwota do zapłaty:  45.696,33 zł,
•    Wysokość miesięcznej raty: 731,83 zł  

*Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Ustawa o kredycie konsumenckim Dz.U.2018.0.993 )

RRSO wyliczona na dzień 28.10.2021r.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o kredyt - pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz

Decyzja o przyznaniu emerytury/renty,

Ostatni odcinek emerytury/renty lub wyciąg z rachunku bankowego.

Drukuj