18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Co to jest  BLIK
Usługa BLIK to usługa umożliwiająca dokonywanie transakcji płatniczej:
•     w bankomacie,
•     w sklepie,
•     w Internecie.
zainicjowana przez Klienta przy użyciu aplikacji mobilnej BS Nowy Sącz mobileNet  i autoryzowana 6-cyfrowym jednorazowym kodem BLIK wyświetlonym w aplikacji mobilnej.
Przeznaczenie
Z usługi mogą korzystać Klienci (osoby fizyczne) powyżej 13 roku życia, którzy:
•    są posiadaczami konta osobistego w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu lub pełnomocnikami do tego rachunku, z dostępem do bankowości elektronicznej eBankNet,
•    posiadają urządzenie mobilne  z zainstalowaną aplikacją mobilną BS Nowy Sącz mobileNet  (użytkownicy systemu Android mogą pobrać aplikację ze sklepu Google Play, dla systemu iOS aplikacja jest dostępna w sklepie App Store)
•    mają dostęp do Internetu w technologii WiFi lub GSM (GPRS, HSPA, LTE lub inny zapewniający dostęp do sieci Internet)
•    zaakceptują Regulamin korzystania z usługi BLIK
Korzyści
Transakcje BLIK są:
•    bezpieczne,
•    wygodne,
•    realizowane szybko,
•    pozbawione ryzyka przechwycenia danych klienta przez niepowołane osoby,
W trakcie akceptacji transakcji istnieje możliwość weryfikacji jej na ekranie telefonu.
Usługa  BLIK daje możliwość przeprowadzania transakcji przy użyciu smartfona, bez  konieczności posiadania przy sobie kart płatniczych.
Jak aktywować BLIK
W celu aktywacji usługi BLIK należy:
•    zalogować się do aplikacji BS Nowy Sącz mobileNet
•    wybrać: zakładkę „więcej” następnie „ustawienia” i następnie „BLIK”
•    wybrać rachunek, który chcemy powiązać z usługą BLIK,
•    zaznaczyć ”Zapoznałem się i akceptuje regulamin BLIK”,
•    zatwierdzić operację kodem PIN do aplikacji.
Po wykonaniu tych czynności BLIK jest aktywny i można korzystać z usługi.
W aplikacji BS Nowy Sącz mobileNet w ustawieniach w zakładce BLIK można:
•    wyłączyć usługę BLIK,
•    zmienić konto do płatności BLIK,
•    dokonać podglądu aktualnie ustawionych limitów,
Zarządzanie limitami
W bankowości internetowej eBankNet w zakładce: Mój profil -> Zarządzanie limitami -> Limity BLIK, Klienci mogą dokonać zmiany dziennego limitu wypłat:
•    płatności gotówkowe – w bankomacie,
•    płatności bezgotówkowe – w sklepie,
•    płatności bezgotówkowe – w Internecie.
Aktualnie został ustawiony limit 500 zł dla wszystkich Klientów.
Maksymalny limit dla transakcji BLIK wynosi 5.000 zł.
Dokumenty do pobrania
Regulamin usługi BLIK

Instrukcja do usługi BLIK

Drukuj