18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo:

Jest to ubezpieczenie stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub śmierci Kredytobiorcy. Daje poczucie bezpieczeństwa obu stronom – Klient jest pewien, że jego najbliżsi uzyskają pomoc w spłacie zobowiązań kredytowych, Bank ma gwarancję uregulowania należności.

Przedmiot ubezpieczenia:

  • śmierć Ubezpieczonego,
  • trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy,
  • poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
  • utrata pracy przez Ubezpieczonego.

Rodzaj ubezpieczenia:

  • Życie komfort – ubezpieczenie do limitu w rachunku ror, ubezpieczenie do kredytów konsumpcyjnych, ubezpieczenie do kredytów hipotecznych , mieszkaniowych i budowlanych.

Uprawnionym do świadczenia jest zawsze Bank.

Korzyści:

  • Niska składka ubezpieczeniowa,
  • Przy składkach pobieranych miesięcznie lub rocznie możliwość opłacania składki z rachunku ROR lub bieżącego w formie stałego zlecenia,
  • Ochrona spłaty kredytu,
  • Gwarancja bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach losowych dla Ubezpieczonego i jego najbliższych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie Komfort

Kluczowe informacje

Karta produktu Życie Komfort

Folder Życie Komfort

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Drukuj