18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo:

To produkt dla osób będących klientami banku – polisa ta gwarantuje zabezpieczenie finansowe na wypadek różnych sytuacji życiowych takich jak:

 • urodzenie dziecka,

 • śmierć ubezpieczonego,

 • śmierć małżonka ubezpieczonego,

 • śmierć rodzica lub teścia,

 • śmierć dziecka,

 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego,

 • poważne zachorowania ubezpieczonego,

 • poważne zachorowania małżonka ubezpieczonego,

 • poważne zachorowania dziecka ubezpieczonego,

 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu.

Generali z myślą o życiu PLUS” to ubezpieczenie na życie i zdrowie, dzięki któremu Ubezpieczony otrzymuje wsparcie finansowe i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Ubezpieczenie Generali, z myślą o życiu PLUS oferuje:

 • Możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów,

 • Wypłatę świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego,

 • Wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji w przypadku choroby albo nieszczęśliwego wypadku,

 • Możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.

 • Moźliwość zgłoszenia szkody poprzez formularz online.

 

Dodatkowe korzyści z posiadania ubezpieczenia Generali, z myślą o życiu PLUS:

 • Możliwość wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia w razie śmierci,

 • Gwarancja świadczenia w razie jednej z 40 poważnych chorób, np.: nowotworu, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów,

 • Wypłata odszkodowania w razie urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu jak np.: złamania, zwichnięcia lub skręcenia,

 • Ubezpieczysz również życie i zdrowie Twojego współmałżonka, partnera lub dziecka

 • Wypłata świadczenia z okazji urodzenia dziecka,

 • Dostęp do usług Assistance pomocnych w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

 

Warunki ochrony dopasowane do indywidualnych potrzeb:

 

Dla singli, Dla par, Dla rodzin, Dla seniorów.

 

Karta Produktu Generali z myślą o życiu PLUS

OWU Generali z myślą o życiu PLUS

 

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Drukuj