18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Opłaty i prowizje

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych obowiązuje od 08.08.2018 r / - pobierz

 

Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych / obowiązuje od 01.02.2018 r / - pobierz

Aneks do Taryfy opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych / obowiązuje od 16.02.2018 r / -pobierz

Drukuj