18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Ubezpieczenia upraw


Dla kogo:
Ubezpieczenie skierowane jest do Producentów rolnych oraz Rolników pobierających dopłaty bezpośrednie.
Przedmiot ubezpieczenia:
Uprawy tradycyjnych roślin rolniczych oraz wybranych gatunków warzyw i owoców.  
Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które zobowiązuje Rolników szczególnie tych pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku. Dodatkowo do 50% składki opłaci budżet Państwa.
W zależności od rodzaju i gatunku uprawy oraz rodzaju ryzyka, ubezpieczenia będą zawierane z dopłatą z budżetu państwa lub bez dopłaty.

Wykaz gatunków roślin podlegających ubezpieczeniu -pobierz

Ubezpieczenia będą mogły być zawierane w następujących pakietach:
a) grad,
b) grad, deszcz nawalny, huragan,
c) grad, przymrozki wiosenne,
d) grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan,
e) ogień.


Korzyści:

 • Zabezpieczenie produkcji rolnej, która odbywa się „pod chmurką”.
 • Odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części.
 • Odpowiedzialność za szkody już od 8 procent ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach.
 • Brak stosowania udziałów własnych.
 • Stała suma ubezpieczenia.
 • Automatyczne włączenie ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody.
 • Maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie do 95 procent sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach.
 • Klarowny system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania.
 • Likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży rolnej.
 • Dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi).
 • Bardzo dobra oferta ubezpieczeń zbóż (najszerszy zakres, najlepsza cena),
 • Niższe oprocentowanie kredytów klęskowych z dopłatami AR i MR.


Pamiętaj o swoim obowiązku i ubezpiecz uprawy.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i NNW
Wraz z uprawami umożliwiamy zawarcie dodatkowo ubezpieczenia Ochrony Prawnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Ubezpieczenie Ochrony Prawnej chroni interes prawny gospodarstwa Rolnika, zapewniając m.in. pomoc prawną przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych. Ubezpieczenie NNW z kolei gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadku śmierci, uszczerbku na zdrowiu oraz długotrwałego pobytu w szpitalu, będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

Drukuj