18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo:
To produkt dla osób będących klientami banku – polisa ta gwarantuje zabezpieczenie finansowe na wypadek różnych sytuacji życiowych takich jak:
* urodzenie dziecka,
* śmierć ubezpieczonego,
* śmierć małżonka ubezpieczonego,
* śmierc rodzica lub teścia,
* śmierć dziecka,
* trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego,
* poważne zachorowania ubezpieczonego,
* poważne zachorowania małżonka ubezpieczonego,
* poważne zachorowania dziecka ubezpieczonego,
* pobyt ubezpieczonego w szpitalu.

„Generali z myślą o życiu PLUS” to ubezpieczenie na życie i zdrowie, dzięki któremu Ubezpieczony otrzymuje wsparcie finansowe i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Ubezpieczenie Generali, z myślą o życiu PLUS oferuje:

* Możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów,
* 0 Wypłatę świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
* Wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji w przypadku choroby albo nieszczęśliwego wypadku,
* Możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.
* Moźliwość zgłoszenia szkody poprzez formularz online.

Dodatkowe korzyści z posiadania ubezpieczenia Generali, z myślą o życiu PLUS:

* Możliwość wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia w razie śmierci,
* Gwarancja świadczenia w razie jednej z 40 poważnych chorób, np.: nowotworu, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów,
* Wypłata odszkodowania w razie urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu jak np.: złamania, zwichnięcia lub skręcenia,
* Ubezpieczysz również życie i zdrowie Twojego współmałżonka, partnera lub dziecka
* Wypłata świadczenia z okazji urodzenia dziecka,
* Dostęp do usług Assistance pomocnych w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Warunki ochrony dopasowane do indywidualnych potrzeb:

Dla singli, Dla par, Dla rodzin, Dla seniorów.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali z myślą o życiu PLUS

Karta Produktu Generali z myślą o życiu PLUS

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Drukuj