18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

eBankNet - to system bankowości internetowej zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu. W ramach systemu Klient uzyskuje możliwość swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi w Banku.

Operacje bankowe mogą być dokonywane za pomocą dowolnego komputera podłączonego do internetu. Dostęp do konta zabezpieczony jest procedurami uwierzytelniania, natomiast wszelkie operacje związane z transmisją danych są szyfrowane.

Korzyści:

 • Dostępność do swojego konta przez 24h na dobę
 • Wygoda i oszczędność czasu
 • Bezpłatne przelewy internetowe
 • Swoboda dysponowania pieniędzmi bez stania w kolejkach
 • Bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych
 • Możliwość doładowania telefonów komórkowych

W ramach systemu Klient ma możliwość uzyskiwania następujących informacji o rachunku:

 • Aktualnych informacji o saldzie i obrotach;
 • Informacji o wysokości wolnych środków;
 • Listy operacji wykonywanych przez użytkownika;
 • Historii salda rachunku za wybrany okres;
 • Informacji o lokatach własnych (na wniosek Klienta);
 • Informacji o zaciągniętych kredytach (na wniosek Klienta);
 • Szczegóły wybranej operacji;

W ramach systemu Klient ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:

1. przelewów do ZUS i US, tj.

a) tworzenia definicji (szablonów) przelewów;

b) przekazania przelewu do realizacji;

c) wstrzymania realizacji przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank);

d) usunięcia przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank);

2. przelewów zagranicznych:

a) tworzenie definicji przelewów;

b) przekazanie przelewu do realizacji;

c) uaktualnianie definicji przelewu zagranicznego;

d) usuwanie definicji przelewu zagranicznego;

3. zleceń stałych:

a) tworzenie zleceń stałych;

b) uaktualnianie zlecenia stałego;

c) usuwanie zlecenia stałego;

4. lokat:

a) zakładanie lokat;

b) zrywanie lokat;

5. haseł:

a) hasła SMS lub autoryzacja poprzez aplikacje mobilną;

a) zmiany hasła głównego;

 

W systemie istnieje możliwość zdefiniowania identyfikatorów dla kilku użytkowników i ustalenie dla każdego z nich zakresu dozwolonych operacji.

Udostępnienie usługi eBankNet jest możliwe:

 • Po złożeniu wniosku o świadczenie usług za pośrednictwem eBankNet przez Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu;
 • Podpisaniu w wybranej placówce Banku Umowy świadczenia usług za pośrednictwem systemu bankowości internetowej;
 • Warunkiem podpisania Umowy jest posiadanie rachunku w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu;

Do prawidłowego działania systemu eBankNet wymagana jest przeglądarka internetowa spełniająca określone wymogi systemowe.

Bezpieczeństwo:

 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia;
 • Czy adres rozpoczyna się od "https://"?
 • Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę);
 • Sprawdź czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu);
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony.

Polecamy uwadze opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Broszurę informacyjną opisującą aspekty bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

Pliki do pobrania:

Drukuj