18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:

Kredyty preferencyjne to kredyty na ściśle określone przedsięwzięcia w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, usługach dla rolnictwa oraz działach specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów.

Korzyści:

  • Zróżnicowane okresy kredytowania oraz okresy karencji pozwolą dopasować spłatę kredytu do możliwości finansowych Kredytobiorcy;
  • Niskie koszty obsługi kredytu (przeważająca część odsetek od kredytu jest refundowana przez ARIMR);
  • Dogodny system spłat;
  • Atrakcyjne oprocentowanie - kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR są znacznie niżej oprocentowane niż zwykłe kredyty gospodarcze;
  • Długoterminowy charakter kredytu - długie okresy spłaty kredytu są bardzo korzystne przy realizowaniu kosztownych inwestycji w gospodarstwie rolnym;
  • Elastyczne warunki wypłaty środków z kredytu uzależnione od terminów uzyskiwania przychodów ze sprzedaży w gospodarstwie rolnym.

Dla kogo:

Kredyt preferencyjny skierowany jest do:

  • Przedsiębiorstw z sektora rolnictwa, ogrodnictwa;
  • Podmiotów prowadzących działalność w branży przetwórstwa rolno-spożywczego w działach specjalnych produkcji rolnej;
  • Firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami:

  • Plan przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowany przez właściwy ze względu na miejsce realizacji ośrodek doradztwa rolniczego.
Drukuj