18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Lokaty internetowe – to korzystnie oprocentowana lokata oferowana przez Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu posiadaczom rachunków, w ramach serwisu bankowości elektronicznej eBankNet.

 

Korzyści 

  • wyższe oprocentowanie niż na innych lokatach
  • łatwy dostęp do usługi
  • efektywniejsze zarządzanie własnymi pieniędzmi
  • możliwość założenia lokaty ze środków zgromadzonych na rachunku
  • bez konieczności wizyty w Banku
  • oszczędność czasu
  • wygoda i niezależność

 

Okres trwania lokaty

eLokata - zakładana jest na okres zgodny z aktualną ofertą Banku za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej. Okres umowny lokaty liczy się od dnia zaczytania przez Bank do systemu bankowego złożonego przez Posiadacza zlecenia internetowego.

 

Oprocentowanie elokaty

eLokata oprocentowana jest według stałej i zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w stosunku rocznym.

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych - pobierz 

Aby założyć lokatę wystarczy

  • posiadać rachunek w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu oraz korzystać z serwisu bankowości elektronicznej
  • złożyć dyspozycję otwarcia lokaty w ramach serwisu bankowości elektronicznej

W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Drukuj