18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Lokaty dopłata to elastyczny sposób na pomnażanie oszczędności poprzez dopłaty do kwoty zdeponowanej na początku. Lokata otwierana jest na 6,12,24, miesięczny okres umowy w walucie PLN. Lokata dopłata jest przeznaczona dla osoby lub osób fizycznych - zarówno pełnoletnich jak i małoletnich

Minimalna kwota wkładu

Minimalna kwota lokaty to tylko 50 zł.

 

Korzyści

 • możliwość dokonania dopłat do lokaty w trakcie jej trwania
 • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych
 • pewność zysku
 • szeroka dostępność
 • wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku
 • możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu
 • niska minimalna kwota wkładu
 • możliwość udzielenia pełnomocnictwa lub/oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci

 

Dodatkowe informacje

 • Odsetki od lokaty kapitalizowane są na koniec okresu umownego. Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego.
 • Lokata Dopłata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach oprocentowania  obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania.
 • Wypłata części lub całości kapitału zgromadzonego na rachunku lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu deponowania, skutkuje naliczeniem odsetek w obniżonej wysokości, tj. dokonaniem korekty odsetek.

 

Oprocentowanie

Lokata Dopłata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w stosunku rocznym

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych - pobierz

 

Jak otworzyć lokatę?

 • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość
 • podpisać umowę
 • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

 W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj