18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Rachunek przeznaczony jest dla emerytów i rencistów do odbierania wpływów z tytułu renty lub emerytury i regulowania prywatnych płatności rachunków i dokonywania wpłat własnych.

Korzyści

 • bezpłatne otwarcie rachunku
 • bezpłatne konto internetowe z możliwością doładowania telefonów komórkowych
 • bezpłatne przelewy internetowe
 • bezpłatna informacja telefoniczna
 • informacja SMS o stanie konta
 • bezpłatne wydanie karty debetowej
 • bezpłatne wypłaty gotówki w ponad 4000 bankomatach w Polsce
 • bezpłatne wypłaty i wpłaty kasowe w placówkach Banku
 • wyższe oprocentowanie lokat
 • stałe zlecenia dzięki którym Bank reguluje wszystkie miesięczne rachunki za Ciebie
 • debet po wpływie pierwszych środków
 • limit kredytowy nawet do 6-krotnych stałych wpływów na rachunek (możliwość przeniesienia limitu z innego Banku)
 • atrakcyjna oferta konta Junior dla twojego dziecka lub wnuka jeśli ukończyło 13 rok życia, możesz otworzyć mu konto w ramach którego otrzyma bezpłatną kartę debetową, wysoko oprocentowane konto oszczędnościowe Junior
 • wysoko oprocentowane konto oszczędnościowe „EKO”, na które można przekazywać wolne środki
 • pełny zakres usług we wszystkich placówkach Banku, bez względu na miejsce otwarcia konta

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty lub paszport
 • decyzja o przyznaniu renty lub emerytury
 • dane do założenia zleceń stałych - jeśli chcesz od ręki uruchomić zlecenia regulowania stałych opłat np. czynsz, wystarczy, że podasz numer rachunku i adres spółdzielni

Informacje dodatkowe

 • rachunek wspólny jest otwierany i prowadzony dla dwóch i więcej osób
 • każdy ze współposiadaczy rachunku wspólnego dysponuje bez ograniczeń środkami zgromadzonymi na rachunku oraz dokonuje samodzielnie wszelkich czynności wynikających z umowy, łącznie z wypowiedzeniem umowy
 • współposiadacze ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy i wydanych dyspozycji

 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidulanych - pobierz

Dokument dotyczący opłat ROR Senior

 W naszym Banku depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj