18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

W odpowiedzi na zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego od dnia 01.02.2015 zostaną wprowadzone limity transakcji internetowych przy uzyciu kart płatniczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższych załącznikach.

 

KARTOSFERA.PL

Podręcznik użytkownika

 Instrukcje skrócone dla:

Klient indywidualny - użytkownik karty (rezydent)

Klient indywidualny - użytkownik karty (nierezydent)

Klient indywidualny_Posiadacz rachunkuKredytobiorca (rezydent)

Klient indywidualny_Posiadacz rachunkuKredytobiorca (nierezydent)

Jednoosobowa działalność gospodarczaRolnik_Użytkownik karty (rezydent)

Jednoosobowa działalność gospodarczaRolnik_Użytkownik karty (nierezydent)

Jednoosobowa działalność gospodarczaRolnik_Posiadacz rachunkuKredytobiorca (rezydent)

Jednoosobowa działalność gospodarczaRolnik_Posiadacz rachunkuKredytobiorca (nierezydent)

Firmy_Użytkownik karty (rezydent)

Firmy_Użytkownik karty (nierezydent)

Firmy_Posiadacz rachunkuKredytobiorca

Drukuj