18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:

Jest to kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej

Dla kogo:

Bank może udzielić kredytu osobie fizycznej lub osobie prawnej prowadzącej działalność gospodarczą:

 • będącej stałym klientem Banku, tzn. posiadającej w Banku rachunek bieżący i przeprowadzającej rozliczenia przez ten rachunek,
 • nowemu klientowi nie posiadającemurachunku bieżącego w Banku.
 • o dobrej sytuacji ekonomiczno - finansowej,
 • posiadającej zdolność kredytową,
 • rzetelnie i terminowo wywiązującej się ze zobowiązań wobec US, ZUS i Banku oraz wobec innych banków z którymi aktualnie współpracuje.
 
Oprocentowanie:
 • Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz
 • Wyciąg z tabeli oprocentowania pobierz

Zabezpieczenie:

Zabezpieczenie kredytu jest ustalane indywidualnie.

 

Korzyści:

 • Finansowanie bieżące - dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności firmy.
 • Efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami firmy.
 • Lepsza płynność finansowa - dogodny system spłat.
 • Oszczędność - dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 • dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, umowę spółki/statut,
 • REGON,
 • NIP,
 • koncesje, zezwolenia, o ile są wymagane,
 • zaświadczenie z US oraz ZUS lub oświadczenie wnioskodawcy o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji,
 • zaświadczenie o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bieżący - w przypadku klienta posiadającego rachunek w innym banku,
 • oświadczenie o przychodach klienta, wg wzoru określonego przez Bank.

Pliki do pobrania:

Drukuj