18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

eBankNet - to system bankowości internetowej zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu. W ramach systemu Klient uzyskuje możliwość swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi w Banku.

Operacje bankowe mogą być dokonywane za pomocą dowolnego komputera podłączonego do internetu. Dostęp do konta zabezpieczony jest procedurami uwierzytelniania, natomiast wszelkie operacje związane z transmisją danych są szyfrowane.

Korzyści:

 • Dostępność do swojego konta przez 24h na dobę
 • Wygoda i oszczędność czasu
 • Bezpłatne przelewy internetowe
 • Swoboda dysponowania pieniędzmi bez stania w kolejkach
 • Bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych
 • Możliwość doładowania telefonów komórkowych

 

W ramach systemu Klient ma możliwość uzyskiwania następujących informacji o rachunku:

 • aktualnych informacji o saldzie i obrotach,
 • informacji o wysokości wolnych środków,
 • listy operacji wykonywanych przez użytkownika,
 • historii salda rachunku za wybrany okres,
 • informacji o lokatach własnych (na wniosek Klienta),
 • informacji o zaciągniętych kredytach (na wniosek Klienta),
 • szczegóły wybranej operacji.

W ramach systemu Klient ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:

1. przelewów do ZUS i US, tj.

 • tworzenia definicji (szablonów) przelewów
 • przekazania przelewu do realizacji
 • wstrzymania realizacji przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank)
 • usunięcia przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank)

2. przelewy zagraniczne:

 • tworzenie definicji przelewów
 • przekazanie przelewu do realizacji
 • uaktualnianie definicji przelewu zagranicznego
 • usuwanie definicji przelewu zagranicznego

3. zlecenia stałe:

 • tworzenie zleceń stałych
 • uaktualnianie zlecenia stałego
 • usuwanie zlecenia stałego

4. lokat:

 • zakładanie lokat
 • zrywanie lokat

5. haseł:

 • zmiany hasła głównego
 • hasło w formie SMS lub aplikacji mobilnej

W systemie istnieje możliwość zdefiniowania identyfikatorów dla kilku użytkowników i ustalenie dla każdego z nich zakresu dozwolonych operacji.

Udostępnienie usługi eBankNet jest możliwe:

 • po złożeniu wniosku o świadczenie usług za pośrednictwem eBankNet przez Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu,
 • podpisaniu w wybranej placówce Banku Umowy świadczenia usług za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,
 • warunkiem podpisania Umowy jest posiadanie rachunku w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu.

Do prawidłowego działania systemu eBankNet wymagana jest przeglądarka internetowa spełniająca określone wymogi systemowe.

Bezpieczeństwo:

 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia.
 • Czy adres rozpoczyna się od "https://"?
 • Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę).
 • Sprawdź czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu).
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych.
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł.
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję.
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu.
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony.

Polecamy uwadze opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Broszurę informacyjną opisującą aspekty bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Drukuj