18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Bilans za 2018 r

Rachunek zysków i strat za 2018 r

Raport z badania bilansu 2018

Informacje dotyczące szacowania kapitału wewnętrznego 31.12.2018 r

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2018r

 

Bilans i rach. zysków i strat za 2017 r

Raport z badania bilansu 2017

Informacje dotyczące szacowania kapitału wewnętrznego  31.12.2017 r

Załączniki do Informacji

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017r

 

System kontroli wewnętrznej BS Nowy Sącz

Polityka informacyjna + komunikat

Polityka wynagrodzeń

 

Bilans za 2016 rok

Opinia biegłego za 2016 rok

Informacje dot. adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2016 r

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2016 rok

 

Bilans za 2015 rok

Opinia biegłego za 2015 rok.

Informacje dot. adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2015 r

 

Bilans za 2014 r.

 

Opinia biegłego rewidenta za 2014 r.


Drukuj