18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Misją Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu jest dążenie do rozwoju uniwersalnego, nowoczesnego banku lokalnego świadczącego kompleksowe usługi finansowe klientom detalicznym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz będącego partnerem dla instytucji samorządowych w realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój środowisk lokalnych. Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu to bank silny kapitałowo, solidny, cieszący się zaufaniem klientów, kontynuujący najlepsze tradycje polskiej spółdzielczości bankowej.

Drukuj