18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

 

Od   dnia  04.07.2023 r. dla  wszystkich karta debetowych  naszych Klientów została udostępniona nowa funkcjonalność – wpłaty na swój  rachunek  we wpłatomatach.

Aktualnie nasz Bank posiada  4 własne wpłatomaty :
    Nowy Sącz Al. Stefana Batorego 78,
    Nowy Sącz ul. Batalionów  Chłopskich 31,
    Wielogłowy 95,
    Chełmiec, ul. Papieska 2

Poza w/w urządzeniami nasi Klienci mogą dokonywać wpłat we wpłatomatach obcych tj.  wpłatomatach  Grupy BPS i wpłatomatach  sieci Planet Cash.

Drukuj