18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu informuje, że na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DLB-DLBZ3.701.9.2020.ME z dnia 17.09.2020 r wyrażającej zgodę na powołanie Pani Urszuli Kurzeja na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, na posiedzeniu w dniu 27 października 2020r. podjęła uchwałę nr 30/2020 w sprawie powołania Pani Urszuli Kurzeja na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowy Sączu.
Od 27.10.2020r. skład Zarząd Banku przedstawia się następująco:
- Urszula Kurzeja - Prezes Zarządu,
- Maria Twardowska - Wiceprezes Zarządu,
- Anna Pażucha - Wiceprezes Zarządu,
- Piotr Kamiński - Wiceprezes Zarządu,
Pani Urszuli Kurzeja gratulujemy powołania na stanowisko Prezesa Zarządu i życzymy dalszej dobrej współpracy z Radą Nadzorczą i Zarządem, a także sukcesów w zarządzaniu Bankiem Spółdzielczym w Nowym Sączu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu
Andrzej Woda

Drukuj