18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu poszerzył swoją ofertę o nowoczesną usługę jaką jest system przelewów natychmiastowych Express Elixir dla firm i osób prywatnych.
Express Elixir został stworzony i prowadzony jest przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową S.A),

Express Elixir to pierwszy system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce a drugi w Europie umożliwiający bezpośrednią realizację transakcji z konta nadawcy w jednym banku na konto odbiorcy w innym banku.

Na dzień dzisiejszy usługa ta jest dostępna w eBanknecie - bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych. W eCorpoNecie - bankowość dla firm i instytucji - planowane wdrożenie  -styczeń 2018 rok.


System ten umożliwia przekazywanie środków pieniężnych pomiędzy Zleceniodawcą a Odbiorcą w czasie rzeczywistym.

CECHY  PRODUKTU

- Złożenie dyspozycji przelewu natychmiastowego może nastąpić tylko za pośrednictwem Bankowości Internetowej z rachunków bankowych prowadzonych w PLN.
- Środki pieniężne przekazane za pośrednictwem przelewu natychmiastowego dostępne są na rachunku odbiorcy w ciągu 15-nastu minut.
- Złożenie dyspozycji przelewu natychmiastowego może nastąpić wyłącznie na rachunek Odbiorcy prowadzony w banku będącym uczestnikiem Systemu Płatności Express Elixir.
- Wykaz banków, będących uczestnikami Systemu Płatności Express Elixir wraz z godzinami ich dostępności znajduje się pod adresem https://www.expresselixir.pl
- Realizacja dyspozycji przelewu natychmiastowego jest możliwa pod warunkiem, że dyspozycja przelewu natychmiastowego zostanie złożona w godzinach dostępności banku Odbiorcy.
- Minimalna kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego wynosi 0,01 PLN.
- Maksymalna kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego wynosi 20 000 PLN.
- Limit dzienny dla przelewów natychmiastowych wynosi 100 tys. zł, tj. z jednego rachunku. Dziennie  można wykonać przelewów na łączną kwotę 100 tys. zł.
- Bank obciąża rachunek Zleceniodawcy kwotą wskazaną przez Zleceniodawcę podczas składania dyspozycji przelewu natychmiastowego oraz należną Bankowi opłatą z tytułu realizacji przelewu natychmiastowego w wysokości określonej w:
1) Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu dla Klientów Indywidualnych – w przypadku korzystania z usługi przez Klientów Indywidualnych;
2) Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych – w przypadku korzystania z usługi przez Klientów Instytucjonalnych (firmy, instytucje, organizacje).

Zapraszamy do skorzystania z nowych możliwości jakie daje EXPRESS ELIXIR

Drukuj