18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

Oprocentowanie kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych od 01.04.2009 r. obowiązujące w miesiącach kwiecień - czerwiec 2019 r. ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w III kwartale 2019 r.\

od      3,62%      do       4,52%

Oprocentowanie kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych do 31.03.2009 r. obowiązujące w miesiacach kwiecień - czerwiec 2019 ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w III kwartale 2019 r.

Udział własny kredytobiorcy Kredyty pow. 50 tys. do 100 tys. Kredyty pow. 100 tys. do 250 tys. Kredyt pow. 250 tys.
do 20% 3,72% 3,52 % 2,92 %
pow. 20 % do 50 % 3.62 % 3.32 % 2,62 %
pow. 50 % 3,52 % 3,12 % 2,22 %

 

 

 

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

OPROCENTOWANIE

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu informuje, że stawki WIBOR, będące podstawą naliczania oprocentowania kredytów w miesiącu październiku 2019 r. kształtują się następująco:

 

WIBOR 1M
średni WIBOR 1M w miesiącu październiku 2019 r.
(dotyczy kredytów inwestycyjnych)

 

1,64 %

WIBOR 3M
średni WIBOR 3M w miesiącu październiku 2019 r.
(dotyczy kredytów pomostowych)

 

1,72 %

średni WIBOR 3M w III kwartale 2019 r.
(dotyczy kredytów mieszkaniowych)

1,72 %

średni WIBOR 3M w ostatnim miesiącu

III kwartału 2019 r.
(dotyczy kredytów na zakup kolektorów )

 

1,72 %

Stopa Lombardowa 2,50 %
Stopa Referencyjna 1,50 %

 

Drukuj