18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o wskaźnik referencyjny - stawkę WIBOR.

Oprocentowanie zmienne kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych od 01.04.2009 r. obowiązujące w miesiącach od października 2022 do grudnia 2022 r. ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w IV kwartale 2022 r.

od      9,29 %      do      10,28 %

Oprocentowanie zmienne kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych do 31.03.2009 r. obowiązujące w miesiącach od października 2022 do grudnia 2022 r. ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w IV kwartale 2022 r.

Udział własny kredytobiorcy Kredyty pow. 50 tys. do 100 tys. Kredyty pow. 100 tys. do 250 tys. Kredyt pow. 250 tys.
do 20% 9,29% 9,09 % 8,49 %
pow. 20 % do 50 % 9.19 % 8.89 % 8,19 %
pow. 50 % 9,09 % 8,69 % 7,79 %

 

OPROCENTOWANIE

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu informuje, że:

- oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat dla kredytów hipotecznych obowiązująca w miesiącu styczniu 2023 wynos 8,93 %,

- oprocentowanie zmienne kredytów w oparciu o stawkę WIBOR w miesiącu styczniu 2023 kształtuje się następująco:

WIBOR 1M
średni WIBOR 1M w miesiącu grudniu 2022 r.

6,98 %

WIBOR 3M
średni WIBOR 3M w miesiącu grudniu 2022 r.

7,11 %

WIBOR 3K
średni WIBOR 3M w IV kwartale 2022 r.

7,29 %

WIBOR 3R

średni WIBOR 3M w ostatnim miesiącu IV kwartału 2022 r.

7,11 %

WIBOR 6M

średnji WIBOR 6M w I półroczu 2022 r.

5,20 %

Stopa Lombardowa 7,25 %
Stopa Referencyjna 6,75 %

 

Drukuj