18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

Oprocentowanie kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych od 01.04.2009 r. obowiązujące w miesiącach październik - grudzień 2020 r. ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w III kwartale 2020 r.\

od      2,24%      do       3,23%

Oprocentowanie kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych do 31.03.2009 r. obowiązujące w miesiącach październik -grudzień 2020 r. ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w III kwartale 2020 r.\

Udział własny kredytobiorcy Kredyty pow. 50 tys. do 100 tys. Kredyty pow. 100 tys. do 250 tys. Kredyt pow. 250 tys.
do 20% 2,24% 2,04 % 1,44 %
pow. 20 % do 50 % 2.14 % 1.84 % 1,14 %
pow. 50 % 2,04 % 1,64 % 0,74 %

 

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

OPROCENTOWANIE

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu informuje, że stawki WIBOR, będące podstawą naliczania oprocentowania kredytów w miesiącu październiku 2020 r. kształtują się następująco:

 

WIBOR 1M
średni WIBOR 1M w miesiącu wrześniu 2020 r.

0,20 %

WIBOR 3M
średni WIBOR 3M w miesiącu wrześniu 2020 r.

 

0,23 %

średni WIBOR 3M w III kwartale 2020 r.
(dotyczy kredytów mieszkaniowych)

 

0,24 %

średni WIBOR 3M w ostatnim miesiącu

III kwartału 2020 r.

 

0,23 %

Stopa Lombardowa 0,50 %
Stopa Referencyjna 0,10 %

 

Drukuj