18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o wskaźnik referencyjny - stawkę WIBOR.

Oprocentowanie kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych od 01.04.2009 r. obowiązujące w miesiącach od lipca do września 2022 r. ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w II kwartale 2022 r.

od      8,26 %      do      9,25 %

Oprocentowanie kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych do 31.03.2009 r. obowiązujące w miesiącach od lipca do września 2022 r. ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w II kwartale 2022 r.

Udział własny kredytobiorcy Kredyty pow. 50 tys. do 100 tys. Kredyty pow. 100 tys. do 250 tys. Kredyt pow. 250 tys.
do 20% 5,50% 5,30 % 4,70 %
pow. 20 % do 50 % 5.40 % 5.10 % 4,40 %
pow. 50 % 5,30 % 4,90 % 4,00 %

 

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o wskaźnik referencyjny - stawkę WIBOR.

OPROCENTOWANIE

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu informuje, że stawki WIBOR, będące podstawą naliczania oprocentowania kredytów w miesiącu październiku 2022 r. kształtują się następująco:

WIBOR 1M
średni WIBOR 1M w miesiącu wrześniu 2022 r.

7,03 %

WIBOR 3M
średni WIBOR 3M w miesiącu wrześniu 2022 r.

7,16 %

WIBOR 3K
średni WIBOR 3M w III kwartale 2022 r.

7,08 %

WIBOR 3R

średni WIBOR 3M w ostatnim miesiącu III kwartału 2022 r.

7,16 %

WIBOR 6M

średnji WIBOR 6M w I półroczu 2022 r.

5,20 %

Stopa Lombardowa 7,25 %
Stopa Referencyjna 6,75 %

 

Drukuj