18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o wskaźnik referencyjny - stawkę WIBOR.

Oprocentowanie zmienne kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych od 01.04.2009 r. obowiązujące w miesiącach od kwietnia 2023 do czerwca 2023 r. ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w I kwartale 2023 r.

od      8,92 %      do      9,91 %

Oprocentowanie zmienne kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych do 31.03.2009 r. obowiązujące w miesiącach od kwietnia 2023 do czerwca 2023 r. ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w I kwartale 2023 r.

Udział własny kredytobiorcy Kredyty pow. 50 tys. do 100 tys. Kredyty pow. 100 tys. do 250 tys. Kredyt pow. 250 tys.
do 20% 8,92% 8,72 % 8,12 %
pow. 20 % do 50 % 8.82 % 8.52 % 7,82 %
pow. 50 % 8,72 % 8,32 % 7,42 %

 

OPROCENTOWANIE

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu informuje, że:

- oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat dla kredytów mieszkaniowych obowiązujące w czerwcu 2023 wynosi 8,84 %,

- oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat dla kredytów hipotecznych obowiązujące w czerwcu 2023 wynosi 10,84 %,

- oprocentowanie zmienne kredytów w oparciu o stawkę WIBOR w czerwcu 2023 kształtuje się następująco:

WIBOR 1M
średni WIBOR 1M w maju 2023 r.

6,85 %

WIBOR 3M
średni WIBOR 3M w maju 2023 r.

6,90 %

WIBOR 3K
średni WIBOR 3M w I kwartale 2023 r.

6,93 %

WIBOR 3R

średni WIBOR 3M w ostatnim miesiącu I kwartału 2023 r.

6,92 %

WIBOR 6M

średnji WIBOR 6M w II półroczu 2022 r.

7,39 %

Stopa Lombardowa 7,25 %
Stopa Referencyjna 6,75 %

 

Drukuj