18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o wskaźnik referencyjny - stawkę WIBOR.

Oprocentowanie zmienne kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych od 01.04.2009 r. obowiązujące w miesiącach od lipca 2023 do września 2023 r. ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w II kwartale 2023 r.

od      8,90 %      do      9,89 %

Oprocentowanie zmienne kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych do 31.03.2009 r. obowiązujące w miesiącach od lipca 2023 do września 2023 r. ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w II kwartale 2023 r.

Udział własny kredytobiorcy Kredyty pow. 50 tys. do 100 tys. Kredyty pow. 100 tys. do 250 tys. Kredyt pow. 250 tys.
do 20% 8,90% 8,70 % 8,10 %
pow. 20 % do 50 % 8.80 % 8.50 % 7,80 %
pow. 50 % 8,70 % 8,30 % 7,40 %

 

OPROCENTOWANIE

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu informuje, że:

- oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat dla kredytów mieszkaniowych obowiązujące w grudniu 2023 wynosi 8,06 %,

- oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat dla kredytów hipotecznych obowiązujące w grudniu 2023 wynosi 10,06 %,

- wskaźniki referencyjne będące podstawą ustalenia oprocentowania zmiennego kredytów w miesiącu grudniu 2023r. kształtują się następująco:

WIBOR 1M
średni WIBOR 1M w listopadzie 2023 r.

5,81 %

WIBOR 3M
średni WIBOR 3M w listopadzie 2023 r.

5,77 %

WIBOR 3K
średni WIBOR 3M w III kwartale 2023 r.

6,50 %

WIBOR 3R

średni WIBOR 3M w ostatnim miesiącu III kwartału 2023 r.

5,99 %

WIBOR 6M

średnji WIBOR 6M w I półroczu 2023 r.

6,98 %

Stopa Lombardowa 6,25 %
Stopa Referencyjna 5,75 %

 

Drukuj