18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

Oprocentowanie kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych od 01.04.2009 r. obowiązujące w miesiącach kwiecień - czerwiec 2020 r. ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w I kwartale 2020 r.\

od      3,52%      do       4,42%

Oprocentowanie kredytów na budownictwo mieszkaniowe udzielonych do 31.03.2009 r. obowiązujące w miesiacach kwiecień - czerwiec 2020 ustalone w oparciu o średnią stawkę WIBOR 3M w I kwartale 2020 r.

Udział własny kredytobiorcy Kredyty pow. 50 tys. do 100 tys. Kredyty pow. 100 tys. do 250 tys. Kredyt pow. 250 tys.
do 20% 3,62% 3,42 % 2,82 %
pow. 20 % do 50 % 3.52 % 3.22 % 2,52 %
pow. 50 % 3,42 % 3,02 % 2,12 %

 

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

OPROCENTOWANIE

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu informuje, że stawki WIBOR, będące podstawą naliczania oprocentowania kredytów w miesiącu maju 2020 r. kształtują się następująco:

 

WIBOR 1M
średni WIBOR 1M w miesiącu kwietniu 2020 r.

0,79 %

WIBOR 3M
średni WIBOR 3M w miesiącu kwietniu 2020 r.

 

0,83 %

średni WIBOR 3M w I kwartale 2020 r.
(dotyczy kredytów mieszkaniowych)

 

1,62 %

średni WIBOR 3M w ostatnim miesiącu

I kwartału 2020 r.

 

1,45 %

Stopa Lombardowa 1,00 %
Stopa Referencyjna 0,50 %

 

Drukuj