18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej jest jedyna w Polsce instytucja, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo Kredytowym ( SKOK-om) dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców.

W BIK znajdują się dane każdego z nas, kto kiedykolwiek złożył wniosek o kredyt, posiada kartę kredytowa lub jest poręczycielem.

Bazy BIK zawierają zarówno informacje pozytywne jak i negatywne i nie można ich utożsamiać z rejestrem niesolidnych dłużników.

Ponad 95 % informacji w BIK dotyczy osób rzetelnie spłacających swoje kredyty.

W BIK sam możesz sprawdzić (pobierając raport o sobie), jakie informacje z bazy BIK na Twój temat otrzyma bank w sytuacji, kiedy np.: będziesz starał się o kredyt.

Jak uzyskać raport?

Aby otrzymać raport musisz złożyć pisemny wniosek.

Wniosek składany drogą korespondencyjną należy przesłać do siedziby Biura Obsługi Klienta listem poleconym na adres:

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Ul. Pruszkowska 17

02-119 Warszawa

Z dopiskiem „zapytanie”

Raport można otrzymać listem poleconym na wskazany adres, możliwy jest również odbiór osobisty w Biurze Obsługi Klienta.

Do wniosku powinno zostać dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty za raport.

Potwierdzenie powinno zawierać :

  • numer konta na które dokonano wpłaty,
  • imię i nazwisko,
  • adres zameldowania,
  • w tytule wpłaty : nr PESEL wnioskodawcy z podaniem dokładnej nazwy wybranego Raportu.

Nasza rada

Jeśli chcesz mieć wysoką ocenę punktową a co za tym idzie , większe szanse na atrakcyjny kredyt w przyszłości powinieneś przede wszystkim zadbać o terminową obsługę kredytów już posiadanych.

Należy przy tym pamiętać również o prawidłowym wywiązywaniu się z zobowiązań wynikających z posiadania limitu w ror oraz kart kredytowych.

BIK

Drukuj