18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna lub osoby fizyczne posiadające zdolność kredytową. W przypadku małżonków umowa kredytowa zawierana jest z obojgiem współmałżonków, chyba że istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Suma wieku najmłodszego kredytobiorcy i planowanego okresu spłaty zobowiązania nie może przekroczyć 70 lat. W przypadku niespełnienia tego kryterium wymagane jest, aby osoba je spełniająca została współkredytobiorcą.

 

Przeznaczenie

Kredytem mieszkaniowym można sfinansować praktycznie wszystkie cele mieszkaniowe:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego i lokalu mieszkalnego,
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 • spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera),
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • zakup budynku mieszkalnego, budowę i dokończenie budowy budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

 

Kwota kredytu

 • minimalna kwota wynosi 30 000 zł,
 • maksymalna kwota nie może przekroczyć  80 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.

 

Zabezpieczenie

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości mieszkalnej,
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów,
 • zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku gdy nieruchomość, na której ustanowiona ma być hipoteka, stanowi współwłasność,
 • cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie jako dodatkowa forma zabezpieczenia.

 

Korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie zmienne,
 • kwota kredytu do 50 000 zł ustalona w oparciu o decyzje Zarządu Banku,
 • kwota kredytu powyżej 50 000 zł ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 3M + stała marża Banku,
 • niska prowizja,
 • wygodny system spłat - raty malejące lub stałe,
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
 • indywidualne podejście do klienta,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość taniego ubezpieczenia nieruchomości i kredytu,
 • okres kredytowania do 25 lat,
 • kredyt w walucie PLN.

 

Oprocentowanie i opłaty

Wyciąg z tabeli oprocentowania pobierz

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji pobierz

 

Ubezpieczenie

W zależności od potrzeb klienta kredyt może być objęty ochroną ubezpieczeniową w wybranym zakresie:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia pobierz

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o kredyt pobierz

Oświadczenie o dochodach pobierz

Uproszczony kosztorys sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,

Numer księgi wieczystej,

Wycena nieruchomości przy kwocie powyżej 50 000 zł,

Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.

 

Przykładowa kalkulacja (RRSO*)

 • okres kredytowania: 25 lat,
 • rodzaj oprocentowania: zmienne,
 • nominalna stopa procentowa w skali roku: 4,47 %** (WIBOR 3M + 1,8 stała marża),
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 4,75 %*,
 • całkowita kwota kredytu: 100 000 zł,
 • całkowity koszt kredytu: 68 123,54 zł, na który składa się:
 • odsetki: 66 313,54 zł
 • prowizja za udzielenie kredytu: 500 zł,
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 100 zł,
 • wycena nieruchomości: 861 zł,
 • wpis i wykreślenie hipoteki: 300 zł,
 • odpis księgi wieczystej: 30 zł,
 • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19 zł.
 • wysokość miesięcznej raty: 554,37 zł.

 

* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.),

** Na dzień 17.03.2014 roku.

Drukuj