18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:

Najtańszym sposobem finansowania dowolnych celów konsumpcyjnych bez konieczności ich dokumentowania jest kredyt hipoteczny.
 

Dla kogo:

O pożyczkę może ubiegać się każdy Klient indywidualny, posiadający zdolność kredytową i spełniający warunki określone przez Bank.

Kwota kredytu:

 • Minimalna kwota wynosi 30.000 zł;
 • Maksymalna kwota wynosi 300.000 zł.

Kwota nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty.

Oprocentowanie kredytu:

Tabela oprocentowania produktów dla klientów indywidualnych - pobierz

Zabezpieczenie:

Prawnym zabezpieczeniem spłaty spłaty jest:

 • hipoteka, ustanowiona na nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe (zamieszkałej albo przeznaczonej do zamieszkania) lub następujące ograniczone prawa rzeczowe:

       1. prawo użytkowania wieczystego terenu, na którym znajdują się budynki mieszkalne,
       2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
       3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

 • cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia domu/ lokalu od ognia i innych żywiołów.

Hipoteka może być ustanowiona przez Kredytobiorcę lub osobę trzecią.
W przypadku gdy nieruchomość, na której ma być ustanowiona hipoteka stanowi współwłasność łączną do ustanowienia hipoteki potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Korzyści:• wykorzystanie kredytu na dowolny cel,

 • okres spłaty do 15–stu lat,
 • spłata w ratach stałych lub malejących,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • możliwość korzystnego ubezpieczenia pożyczki,
 • możliwość taniego ubezpieczenia nieruchomości,
 • indywidualne podejście do Klienta,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • minimum formalności,
 • możliwość wcześniejszej spłaty, bez dodatkowych kosztów.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie:

 • wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami.

Pliki do pobrania:

Drukuj