18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo:

Jest to ubezpieczenie stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub śmierci Kredytobiorcy. Daje poczucie bezpieczeństwa obu stronom – Klient jest pewien, że jego najbliżsi uzyskają pomoc w spłacie zobowiązań kredytowych, Bank ma gwarancję uregulowania należności.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • śmierć Ubezpieczonego,
 • trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy,
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
 • utrata pracy przez Ubezpieczonego.

Rodzaj ubezpieczenia:

 • BEZPIECZNY RACHUNEK – ubezpieczenie do limitu w rachunku ror – składka roczna,
 • BEZPIECZNY KREDYT – ubezpieczenie do kredytów konsumpcyjnych - składka jednorazowa lub roczna,
 • BEZPIECZNY KREDYT PLUS –ubezpieczenie do kredytów hipotecznych , mieszkaniowych , budowlanych – składka jednorazowa lub miesięczna.

Uprawnionym do świadczenia jest zawsze Bank.

Korzyści:

 • Niska składka ubezpieczeniowa,
 • Przy składkach pobieranych miesięcznie lub rocznie możliwość opłacania składki z rachunku ROR lub bieżącego w formie stałego zlecenia,
 • Ochrona spłaty kredytu,
 • Gwarancja bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach losowych dla Ubezpieczonego i jego najbliższych.

 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Concordia

Drukuj