Czek jest pisemnym poleceniem zapłaty okazicielowi czeku lub określonej osobie wskazanej na czeku , określonej sumy pieniężnej w ciężar rachunku wystawcy. BS realizuje czeki zagraniczne poprzez ich przyjęcie do inkasa. Wypłata z tytułu prezentowanego czeku następuje dopiero po otrzymaniu pokrycia z banku zagranicznego, z uwzględnieniem okresu gwarancyjnego.

Pliki do pobrania:

Asygnata inkasowa - pobierz