Zarząd:

Urszula Kurzeja - p.o. Prezesa Zarządu

Maria Twardowska – Wiceprezes Zarządu

Piotr Kamiński - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Andrzej Woda - Przewodniczący

Wiesława Jaśkiewicz - Z-ca Przewodniczącego

Helena Kudlik - Sekretarz

Stanisław Bogdański

Ewa Boryś

Michalina Czapla

Izabela Długopolska

Józef Głód

Rafał Jabłoński

Leszek Kalinowski

Marian Krawczyk