×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Proces generowania biblioteki obrazów Graphics Draw (gd) lub ImageMagick (imagick) musi być włączony w konfiguracji środowiska PHP, aby można było generować miniaturki.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Proces generowania biblioteki obrazów Graphics Draw (gd) lub ImageMagick (imagick) musi być włączony w konfiguracji środowiska PHP, aby można było generować miniaturki.

Poza świadczeniem pełnej gamy usług bankowych dążymy również do umacniania więzi z lokalną społecznością, wspierając to środowisko finansowo. Corocznie Bank przekazuje około 40 tys zł na wsparcie lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych.

Ponadto jesteśmy wieloletnim sponsorem Jesiennego Festiwalu Teatralnego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu pod patronatem prezydenta Nowego Sącza.

Kierowane wsparcie finansowe Bank uznaje jako skuteczną pomoc w propagowaniu kultury, sportu i czynnego wypoczynku wśród naszych członków i klientów.

 

Lp.

Inicjatywy społeczne w latach 2012 - 2014 (darowizny, sponsoring, stypendia, patronaty, organizowane lub współorganizowane wydarzenia lokalne, etc.)

Kwota
2014

Kwota
2015

Kwota
2016

I.

Fundacje i stowarzyszenia 

8.300,-

5.300,-

4.000,-

II.

Organizacje społeczne (koła, OSP)

6.800,-

6.000,-

9.100,-

III.

Placówki oświatowe 

7.500,-

4.700,-

5.600,-

IV.

Działalność kulturalna, ośrodki sportowe 

11.965,-

20.465,-

19.670,-

V.

Kult religijny  

6.500,-

8.800,-

5.100,-

SUMA:

41.065,-

42.265,-

43.470,-

 

 

 

 Bank Spółdzielczy to gwarancja reinwestowania lokalnych środków dla dobra regionu i lokalnej społeczności.

{gallery}galerie/dzialalnosc-spoleczno-kulturowa{/gallery}