18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:

  • To dodatkowe środki finansowe ustalone jako limit w rachunku bieżącym przeznaczone na pokrycie niewielkich zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności rolniczej;
  • Korzystanie z dopuszczalnego debetu wyklucza możliwość jednoczesnego korzystania z kredytu w rachunku bieżącym.

Kwota debetu:

Wysokość przyznanego debetu oraz warunki jego funkcjonowania zależą od:

  • Czasu posiadania rachunku bieżącego;
  • Wysokości miesięcznych wpływów na rachunek bieżący.
Wysokość dopuszczalnego debetu nie może być niższa niż 1.000,- PLN i nie wyższa niż 10.000,- PLN.
Po 1 miesiącu korzystania z rachunku bieżącego kwota nie wyższa niż 1.000,- PLN
Po 3 miesiącach korzystania z rachunku bieżącego kwota nie wyższa niż 2.000,- PLN
Po 6 miesiącach korzystania z rachunku bieżącego kwota nie wyższa niż 10.000,- PLN

 

Dla kogo:

O Debet może wystąpić posiadacz rachunku bieżącego.

Oprocentowanie:

  • Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz

Zabezpieczenie:

Jedynym zabezpieczeniem udzielonego debetu jest weksel in blanco wystawiony przez Posiadacza rachunku.

Dopuszczalny debet powinien być spłacony w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jego powstania i powinien być spłacony w ostatnim dniu okresu, na który został przyznany, chyba że został odnowiony na kolejny okres w terminie 20 dni przed upływem okresu, na który został przyznany dotychczasowy debet.

Dopuszczalny debet przyznawany jest na okres 12 miesięcy.

Korzyści:

  • Minimum formalności;
  • Prosta forma zabezpieczenia;
  • W krótkim czasie dodatkowe środki finansowe.

Wymagane dokumenty:

  • Kserokopia dowodu uregulowania składek KRUS za ostatni okres ( oryginał do wglądu )
Pliki do pobrania:
  • Wniosek o udzielenie debetu w rachunku - pobierz
Drukuj