18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu posiada w swojej ofercie lokaty promocyjne o zróżnicowanych cechach, dzięki którym Klient ma możliwość wyboru. Depozyty te charakteryzują się:.

  • atrakcyjnym stałym oprocentowaniem
  • wyższym oprocentowaniem dla posiadaczy ROR
  • przejrzystością warunków - z góry proste, określone zasady bez ukrytych opłat

W związku z przypadającą w dniu 19.04.2022 r. 110 rocznicą założenia Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu wprowadza się promocyjną lokatę terminową „LOKATA U JUBILATA”  na następujących warunkach:

Nazwa produktu LOKATA U JUBILATA
Okres trwania lokaty 6 miesiące

Oprocentowanie w stosunku rocznym
Liczone w okresie promocyjnym, tj:
- w pierwszym okresie umownym,
- w drugim okresie umownym dla lokat odnowionych przed dniem 30.06.2022 r.

 

5,0 %

Rodzaj oprocentowania stałe
Typ lokaty

odnawialna
Po upływie okresu promocyjnego, lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny, na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego.
Oprocentowanie w kolejnym okresie umownym będzie zgodne z Tabelą nr 2 Lokaty oszczędnościowe w złotych, pkt 1 Lokaty terminowe, ppkt 1.3: „6 miesięcy” opisaną w aktualnej na dzień odnowienia „Tabeli oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu”.

Okres przyjmowania lokat 10.06.2022 r. –  31.08.2022 r.
Kwota lokaty Brak ograniczenia kwoty

Klienci, którzy założą lokatę do dnia 31.03.2022 r. skorzystają z promocyjnych warunków oprocentowania przez 6 miesięcy.

Nazwa produktu LOKATA NOWA
Okres trwania lokaty 6 miesięcy
Oprocentowanie w stosunku rocznym Liczone w okresie promocyjnym, tj:
-    w pierwszym okresie umownym
5,50 %
Rodzaj oprocentowania stałe
Typ lokaty

odnawialna

Po upływie okresu promocyjnego, lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny, na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego.
Oprocentowanie w kolejnym okresie umownym będzie zgodne z Tabelą nr 2 Lokaty oszczędnościowe w złotych, pkt 1 Lokaty terminowe, ppkt 1.3: „6 miesięcy” opisaną w aktualnej na dzień odnowienia „Tabeli oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu”.

Okres przyjmowania lokat 10.06.2022 r. –  31.08.2022 r.
Dodatkowe warunki Na lokatę mogą być wpłacone tylko „Nowe Środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych ulokowanych przez Posiadacza  w dniu wpływu środków na lokatę, w stosunku do stanu środków pieniężnych Posiadacza na dzień 10 maja 2022 r.
Przez Posiadacza rozumie się Klienta oznaczonego indywidualnym numerem modulo.
Kwota lokaty Brak ograniczenia kwoty

 

Oprocentowanie

Tabela oprocentowania produktów bankowych  dla klentów indywidualnych - pobierz

Jak otworzyć lokatę?

  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość
  • podpisać umowę
  • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

 

 W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj