18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Lokata Blisko Ciebie jest lokatą zakładaną na okres 3 miesięcy o oprocentowaniu  4,10 % w okresie promocyjnym. Następnie lokata zostaje automatycznie odnowiona na kolejne 3 miesiące na warunkach standardowych z aktualnie obowiązującej w dniu odnowienia Tabeli oprocentowania, tj. aktualnie 2,00 %.

Lokata Blisko Ciebie jest przeznaczona dla osoby lub osób fizycznych.

 

Minimalna kwota wkładu

Brak ustalonych limitów wartości lokaty.

Oprocentowanie

  • oprocentowanie lokaty Blisko Ciebie jest stałe w okresie promocyjnym i wynosi 4,10 % w stosunku rocznym.
  • po okresie promocyjnym lokata zostaje automatycznie odnowiona na kolejne 3 miesiące na warunkach standardowych z aktualnie obowiązującej w dniu odnowienia Tabeli oprocentowania, tj. aktualnie 2,00 %.
  • odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania lokaty
  • jako podstawę do obliczeń odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych - pobierz

Korzyści

  • pewność zysku
  • zysk z odsetek wyższy niż w przypadku innych lokat

Jak otworzyć lokatę?

  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość
  • podpisać umowę
  • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

 W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj