18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo

Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym ROR może być udzielany osobom, które posiadają w Banku rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy przez okres minimum 3 miesięcy i przez ten okres regularnie przekazują na ror swoje dochody z tytułu:
 

 • zatrudnienia,
 • renty,
 • emerytury,
 • dochody osobiste z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu,
 • innych świadczeń okresowych.


Do okresu funkcjonowania ROR, uprawniającego Posiadacza rachunku do ubiegania się o kredyt, może być zaliczony okres posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w innych bankach.
Okres ten oraz obroty na tym rachunku za okres ostatnich 6-ciu miesięcy powinny być udokumentowane stosownym zaświadczeniem tego banku lub wyciągami z rachunku.

Kwota kredytu:

Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie i uzależniona jest od:
 

 • wysokości stałych wpływów na ROR,
 • okresu posiadania ROR.


Maksymalna wysokość kredytu to aż 6-krotność stałych miesięcznych wpływów na rachunek ale nie wyższa niż 30 000 zł.
Maksymalna kwota kredytu ustalana jest na podstawie wysokości średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy.
 
Zabezpieczenie:

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu są stałe wpływy na ROR.


Okres kredytowania:

Okres kredytowania do 60 miesięcy.

Korzyści:
 

 • atrakcyjne oprocentowanie liczone od kwoty wykorzystanej a nie od całego limitu,
 • każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie,
 • indywidualne podejście do klienta,
 • szybka decyzja kredytowa,

 

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania

Taryfa opłat i prowizji

 

Ubezpieczenie

W zależności od potrzeby klienta kredyt może być objety ochroną ubezpieczeniową w wybranym zakresie:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy,
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego, określone w szczegółowych warunkach,
 • utratę pracy przez ubezpieczonego,

Szczegółowe warunki ubezpieczenia pobierz

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o kredyt - pobierz

Zaświadczenie o dochodach pobierz

Decyzja o przyznaniu emerytury lub renty,

Ostatni odcinek emerytury/renty lub wyciąg z rachunku bankowego

 

Drukuj