18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Kredyt z dotacją - kredyt przeznaczony na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych częściowo spłacony dotacją z NFOS i GW stanowiącą 45 % kwoty udzielonego kredytu nie przekraczającą jednostkowego kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia w kwocie 2.250 zł/m2 powierzchni apertury kolektora słonecznego.

 

Dla kogo

Bank udziela kredytu z dotacją następującym podmiotom:

 • osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania  budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne,
 • wspólnotom mieszkaniowym instalującym kolektory słoneczne na własnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych)

 

Korzyści

 • obniżone oprocentowanie wibor 3M + marża 4 p.p,
 • obniżona prowizja od udzielonego kredytu 2%,
 • długi okres kredytowania do 10-ciu lat.

 

Przedmiot kredytowania (koszty kwalifikowane)

 • koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej i wspomaganie CO sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania,
 • koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki),
 • koszt montażu kolektora słonecznego,
 • zapłacony podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się z zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

 

Dokumenty

 • numer ksiegi wieczystej,
 • nakaz płatniczy,
 • umowa z wykonawcą,
 • projekt lub oferta sporządzenia przez wykonawcę wraz ze szczegółowym kosztorysem inwestycji,
 • certyfikat potwierdzający autoryzacje w zakresie sprzedaży, montażu systemów solarnych dla wykonawcy,
 • europejski certyfikat na znak SOLAR KEYMARK wydany przez jednostkę certyfikującą na dany model (rodzaj) kolektora,
 • pozwolenie na budowę - jeśli budynek jest w budowie.
Drukuj