Rachunek bieżący Standard w złotych i walutach wymienialnych to solidny fundament pod działalność firmy.

Dla kogo:

Rachunek bieżący to dobre rozwiązanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które szybko i profesjonalnie chcą załatwić bieżące sprawy związane z rozliczeniami firmowymi.

Rachunek ten służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i walutach wymienialnych (EURO, USD, GBP) oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych w formie gotówkowej i bezgotówkowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Korzyści:

  • Wpłaty gotówki bez prowizji, 
  • Użytkowanie bankowości elektronicznej bez prowizji, 
  • Niska opłata za prowadzenie rachunku,
  • Bezpłatne przelewy wewnętrzne,
  • Niskie opłaty za przelewy zewnętrzne ,
  • Możliwość uzyskania limitu debetowego bez dodatkowych zabezpieczeń,
  • Kredyt odnawialny w rachunku z niskim oprocentowaniem
  • Bezpłatne wydanie karty płatniczej VISA BUSINESS Debetowa
  • Dostęp do informacji o stanie środków i obrotach na rachunku poprzez SMS,
  • Bezpłatny dostęp do sieci prawie 4.000 bezpłatnych bankomatów w Polsce,
  • Sprawne przeprowadzania rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych
  • Możliwość regulowania płatności za pomocą stałego zlecenia lub polecenia zapłaty,
  • Możliwość lokowania wolnych środków na korzystnie oprocentowanych lokatach,
  • Łatwiejszy sposób uzyskania innych produktów kredytowych:

-  Kredyt obrotowy

-  Kredyt inwestycyjny

-  Kredyt  pomostowy

-  Hipoteczna linia kredytowa

Jak założyć rachunek?

Wystarczy tylko złożyć wniosek o założenie rachunku w wybranej placówce Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu i podpisać umowę o jego prowadzenie oraz złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Wymagane dokumenty:

  • dokumenty określające osobowość prawną podmiotu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja,
  • REGON,
  • NIP,
  • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Oprocentowanie:

  • dla klientów prowadzących działalność gospodarczą - pobierz

Taryfa opłat i prowizji:

  • dla klientów prowadzących działalność gospodarczą - pobierz

 

W naszym Banku depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)