Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 stycznia 2017 r. ulega zmianie „Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu”.

Wykaz zmian