Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

nformacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

OPROCENTOWANIE

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu informuje, że stawki WIBOR, będące podstawą naliczania oprocentowania kredytów w miesiącu listopadzie 2017 r. kształtują się następująco:

 

WIBOR 1M
średni WIBOR 1M w miesiącu listopadzie 2017 r.
(dotyczy kredytów inwestycyjnych)

1,66 %

WIBOR 3M
średni WIBOR 3M w miesiącu listopadzie 2017 r.
(dotyczy kredytów pomostowych)

1,73 %

średni WIBOR 3M w III kwartale 2017 r.
(dotyczy kredytów mieszkaniowych)

1,73 %

średni WIBOR 3M w ostatnim miesiącu

III kwartału 2017 r.
(dotyczy kredytów na zakup kolektorów )

1,73 %
Stopa Lombardowa 2,50 %
Stopa Referencyjna 1,50 %