18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

nformacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

OPROCENTOWANIE

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu informuje, że stawki WIBOR, będące podstawą naliczania oprocentowania kredytów w miesiącu marcu 2018 r. kształtują się następująco:

 

WIBOR 1M
średni WIBOR 1M w miesiącu lutym 2018 r.
(dotyczy kredytów inwestycyjnych)

1,65 %

WIBOR 3M
średni WIBOR 3M w miesiącu lutym 2018 r.
(dotyczy kredytów pomostowych)

1,72 %

średni WIBOR 3M w IV kwartale 2017 r.
(dotyczy kredytów mieszkaniowych)

1,73 %

średni WIBOR 3M w ostatnim miesiącu

IV kwartału 2017 r.
(dotyczy kredytów na zakup kolektorów )

1,73 %
Stopa Lombardowa 2,50 %
Stopa Referencyjna 1,50 %

 

Drukuj